Blog Mężczyzny...

godz: 20:27 data: 2006.12.20

Czemu mężczyŸni zdradzajš... cz.2
Czasami kobiety sš tak zapatrzone w swoich wybranków, że nie dostrzegajš otoczenia swojego faceta albo je bagatelizujš. Każdy człowiek żyje w konkretnym otoczeniu, a ono wpływa na faceta.
Czy spotkałyœcie się z sytuacjš, że Pan powiedział Wam, że idzie z kumplami Gdzieœ Tam i nie bierze Was ze sobš, bo „będziecie się nudzić” albo „oni sš niespecjalni”? Niekoniecznie to może Ÿle wróżyć, ale warto porozmawiać o kolegach Waszego Pana i w końcu chociaż raz się wprosić.

Bo jednym z elementów, jaki powoduje, że mężczyŸni zdradzajš, to wpływ jaki wywierajš na faceta inni faceci. Jeœli pójdziecie i zobaczycie jak jego koledzy traktujš swoje kobiety, jak traktujš inne kobiety, jak się zachowujš wobec nich, co o nich mówiš, to przyglšdajcie się swojemu partnerowi jak to, co tam słyszy wpływa na niego.

Bo jeœli facet lubi swoich kolegów, czerpie od nich inspirację do działania, powtarza zasłyszane tam historie, to jeœli to sš solidni mężczyŸni, majšcy zasady, szarmanccy, kulturalni, szanujšcy kobietę – to biedy nie ma. Ale jeœli sš to typowe samce klepišce po pupie każdš mijajšcš ich niewiastę, rechoczšcy każdym głupim dowcipem na temat kobiet, nie szanujšcy Was, zapominajšcy, że przy kobiecie trzeba prezentować pewien poziom, musicie pamiętać, że treœci jakie sobie Panowie na temat kobiet, wiernoœci przekazujš gdzieœ tam w głowach Waszych potencjalnych partnerów się tlš. Wielu facetów dba o aprobatę swoich kumpli, zależy im na ich opinii, poklepaniu po plecach nawet kosztem zdradzania swojej żony. Do dzisiaj nieliczni faceci potrafiš się odgryŸć kolegom za oskarżenie ich o to, że przy Was stajš się „pantoflarzami”. Wielu facetów majšcych na swoim sumieniu zdradę stara się aby uœpić swoje wyrzuty sumienia z powodu braku lojalnoœci i „grzechu” niewiernoœci i głoszš poglšdy, że „prawdziwy mężczyzna” to przy jednej kobiecie nie wytrzyma. Chcš wcišgnšć w stan w jakim sš sami – by poczuć się lepszymi – także tych, którzy jednak chcš pozostać wierni obietnicom. Takie pokraki potrafiš nabijać się ilekroć ich kolega powie – „Wiecie, muszę wracać do domu, bo na mnie żona czeka”. Gromkim rechotem odpowiedzš facetowi, który powie, w męskim towarzystwie, że on nie zdradza.

Jeœli facet nie potrafi powiedzieć „Nie”, jeœli łatwo ulega presji otoczenia, jeœli dla niego obraz „macho” wobec kumpli i innych facetów jest ważniejszy od przysięgi i zobowišzań złożonych ukochanej, od uczuć jakie ma wobec swojej potencjalnej partnerki – to wczeœniej czy póŸniej ulegnie tej presji tylko dlatego, że udowodnienie kumplom, że jest „prawdziwym mężczyznš”, potrzeba akceptacji swojego œrodowiska będzie ważniejsza niż wy. Niestety mechanizm, w którym sami zdradzajšcy wcišgajš w zdradę innych by się sami przed sobš usprawiedliwić, bo „zdrada to coœ normalnego i nie ma się czego wstydzić”, bo „facet przy jednej dziurce z głodu zdechnie” bywa silniejszy od rozsšdku. Faceci podlegajšcy wpływom majš niestety większš podatnoœć na zdradę niż tacy, którzy lojalnoœć i uczciwoœć wobec Partnerki stawiajš wyżej niż opinia własnego œrodowiska.

W tym miejscu trzeba wspomnieć również na innš tendencję wpływajšcš na podatnoœć mężczyzny na zdradę. Mianowicie chodzi o wychowanie. Tak jak mężczyŸni, którzy sami zostali zdradzeni przez swoje partnerki wiedzš jak to boli, tak Ci, którzy przeżyli np. rozpad małżeństwa swoich rodziców z powodu zdrady jednego z nich w większoœci sš wrogami zdrady. Ale jeœli przyjrzycie się rodzinie swojego potencjalnego wybranka i zobaczycie jak silne więzi panujš w rodzinie, jakim szacunkiem cieszy się matka Waszego faceta, jego siostry – to dużo Wam powie jak Wy same będziecie traktowane. Jeœli dla Waszego chłopaka autorytetem jest ojciec traktujšcy jego matkę Ÿle, który przy Was odnosi się do Waszej potencjalnej teœciowej bez szacunku, gruboskórnie – to przyjrzyjcie się i swojemu chłopakowi (czy np. potrafi ojcu zwrócić uwagę) ale także porozmawiajcie z matkš.

Patrzcie np. czy Was facet nie wstydzi się za zachowanie czy teksty swojego taty, jakie relacje panujš w rodzinie. Zdarza się, że dzieci buntujš się przeciwko rodzicom. Majš swoje powody – warto się im przyjrzeć. My kochamy swoich rodziców niezależnie kim sš – ale bezkrytycyzm nie jest czymœ chlubnym. Dzieci powinny mieć szacunek do swoich rodziców, ale rodzice powinni szanować swoje dzieci. Te delikatne fluidy kršżšce pomiędzy rodzicami i rodzeństwem Waszego faceta Wam dadzš wiele informacji o nim.

Ja zauważyłem w kontaktach z facetami, że jeœli ojciec nie przekazał i wzoru pozytywnego traktujšc swojš żonę a ich matkę z miłoœciš, czułoœciš i szacunkiem – gdzieœ w nich jest luka, która jeœli nie została uœwiadomiona, może niestety odbić się na Was, gdzie wzorce zachowania ojca zostanš przeniesione jako odwzorowanie do Waszego zwišzku. Tacy mężczyŸni majš niestety trudniej. Oczywiœcie facet myœlšcy, podchodzšcy do życia krytycznie nawet z powodu złego zachowania ojca i tak będzie wiedział, że dane postępowanie ojca jest złe. Wtedy staje po stronie matki i to matka przekazuje wzorzec pozytywnego podejœcia do kobiet swojemu synowi.

A matki przekazujš potencjalnym partnerkom wiele sygnałów, które właœciwie odebrane możecie wykorzystać do przejrzenia na wylot swoich potencjalnych partnerów. Kiedy matka bierze Was na bok i mówi Wam – „Moja droga jesteœ wspaniałš dziewczynš, dbaj o mojego syna bo to dobry jest chłopakt” – możecie takiej kobiecie uwierzyć, że tak jest. Macie pewnš pozytywnš, chociaż nie jedynš przesłankę. Ale jeœli widzicie matkę, która nie ma własnego zdania, jest zagubiona, milczšca, zagadana i bez prawa głosu, która jak na niš spojrzycie ma w oczach lęk lub troskę – musicie uważać.

Jest jeszcze jedna cecha, która sprawia, że mężczyŸni sš podatni na pokusy. Tym elementem jest niezdolnoœć do mówienia „NIE”. W ogóle cecha jakš jest mówienie „Nie” jest wysoce przydatna w życiu, ale niektórzy mężczyŸni majš fatalnš wadę. Nie potrafiš odmawiać. Siedzi z Wami Wasz facet póŸnym wieczorem w domu a tu telefon. On wstaje, przeprasza a gdy się pytasz co się stało on mówi, że jego kolega, szef w pracy, prosi o to by natychmiast się pojawił. A gdy zadajecie pytanie „dlaczego?” on mówi, że tylko on coœ tam potrafi zrobić. Zapytajcie się co macie zrobić. Przypatrzcie się czy to o co go proszš to nie czyste wykorzystywanie. Czy nie można tego zrobić póŸniej. Spróbujcie go przekonać. Jeœli widzicie, że to pojedyńcze sytuacje – to pół biedy, ale jeœli to jest notoryczne cišgle się powtarzajšce – to zły znak.

Zwracajcie też uwagę na takš tendencję, która jest złym znakiem. W towarzystwie kiedy rozmawiacie na różne tematy czy Wasz chłopak ma własne zdanie i czy przypadkiem nie przytakuje każdemu dla tego tylko aby go zaakceptowano. Czy nie zmienia się, nie staje się kimœ innym, sztucznym – tylko dlatego, by wszyscy za nim przepadali. Ta tendencja jest oznakš niedojrzałoœci. Każdy ma prawo do własnego zdania, do własnych poglšdów, do własnego wolnego czasu. Czasami trzeba powiedzieć „Nie”, „Mamy różne zdanie na ten temat” – i nikt z tego powodu nie straci do nas szacunku. Nie trzeba do każdego się uœmiechać, każdemu przytakiwać i nie każdy musi nas lubić. Jeœli taka tendencja występuje w tylko w nowym œrodowisku w jakim się facet pojawia, to jeszcze pół biedy. Ale jeœli tak samo postępuję facet także w œrodowisku już mu znanym – to niedobrze. Zdolnoœć do mówienia nie, do posiadania własnego zdania daje spore nadzieje, że kiedy do Waszego mężczyzny, kiedy Was nie będzie w pobliżu nie podsunie się jakaœ podniecona panienka i szepnie mu czule „Na górze jest sypialnia, pokaż mi co potrafisz” – On jej odpowie – „To co pokaże Ci tam pokazać Ci mogę i tutaj” i pomacha jej obršczkš na palcu.

Niektórzy faceci zdradzajš również z innego powodu. Tak jak kobiety zdradzajš, kiedy mężczyŸni nagle zaczynajš tetryczeć i szarzeć, nie starajš się i nie zabiegajš o swojš partnerkę by sprawić, żeby ogień, który zapłonšł między Wami wcišż gorzał – tak samo wiele kobiet, które dbały o siebie, były zalotne, flirtowały, podniecały, sprawiały, że mężczyzna szalał na ich punkcie, tuż po nocy poœlubnej więdnš i robiš się szare.


Nagle zapominajš, że o ile zależało im na facecie i doprowadzeniu go do ołtarza, tak po œlubie nagle zapominajš, że dbanie o siebie trzeba kontynuować i po.

Kiedy moja Babcia mówiła mojej siostrze – Słuchaj, nie wolno mężczyŸnie pozwolić by przestał się starać – z tym wišże się również to, że po œlubie Wy nie możecie swoim zachowaniem, stylem prowadzenia się, ubierania, zachowania gasić w mężczyŸnie tego ognia pożšdania jakie wzbudzałyœcie przed œlubem.

Sorry drogie Panie, ale jeœli mężczyzna wracajšc do domu zakochany po uszy widzi Was z petem w zębach, w szlafroku i lokówkach, z brakiem zainteresowania w oczach – to wczeœniej czy póŸniej on sišdzie w pracy i zastanowi się, czy mu ktoœ kobiety pod jego nieobecnoœć nie zamienił.

Kiedy łapiecie kolejne kilogramy – to pół biedy (kochanego ciała nigdy nie za wiele), ale kiedy szarzejecie, kiedy nagle ogień seksapilu w Was gaœnie, niestety musicie pamiętać, że możecie nagle wzbudzać w mężczyŸnie nie pożšdanie ale odrazę. Nikt nie pogoni za króliczkiem, który przetransformuje się w potworzycę! Mężczyzna nie straci zainteresowania kobietš, która zmienia się z powodu choroby, cišży czy wieku. Ale zacznie się zastanawiać, czy kobieta się nim interesuje po chorobie, po urodzeniu dziecka, z każdym mijajšcym Sylwestrem, kiedy nie dba o siebie i nie stara się wyglšdać dobrze kiedy sš razem... I nie chodzi im tutaj o to byœcie szalały w pomysłach na urozmaicenie słodkiego tete a tete. Ale o zwykłe sygnalizowanie, że „Chcę Ciebie” również mowš własnego ciała.

To prawda wielu facetów dokłada się do tego, że kobieta zatyrana pracš zawodowš i pracš w domu nie ma już sił i czasu dla siebie by być pięknš i zmysłowš. Po prostu pada na twarz wieczorem i ostatniš rzeczš jakš ma na myœli, to być zmysłowš dla swego partnera. Ale sš kobiety, które jak faceci w domu majšc wszystko zamiast pomyœleć o swoim facecie, wolš czas poœwięcić czas na swoje koleżanki, hobby, siedzenie i oglšdanie 1568 odcinka brazylijskiego serialu, czy powrót do domu dopiero jak jš wygoniš zamykajšc w nocy hipermarket.

Ale jeœli mężczyzna się stara, odwiezie dzieci do szkoły przed pracš, zrobi zakupy i pozmywa czy posprzšta w domu czy zrobi to, o co go poprosicie czy co wspólnie ustalicie podczas dzielenia się obowišzkami – jeœli go olewacie, musicie się liczyć z tym, że on w pewnym momencie powie tak: „No nie, staram się, kocham jš a ona ma mnie gdzieœ” i zacznie Wam znikać z domu.

Niestety drogie Panie – o ile Panowie powinni dbać o Was, tak Wy musicie dbać również o swoich wybranków. Bycie razem to wzajemne dawanie i branie. Nie można tylko brać i nic nie dawać w zamian. Bo wtedy nawet majšc najwspanialszego mężczyznę pod słońcem możecie go stracić. Albo nagle obudzicie się o zobaczycie, że on nie wrócił na noc do domu. Wiele kobiet w ten sposób straciło swoich mężczyzn. Potraficie dbać o to jak wyglšdacie, potraficie pamiętać o swoich najbliższych, rodzicach, rodzeństwie, pracy i koleżankach. A czasami zapominacie, że nawet koniowi trzeba dać czasami kostkę cukru, by poczuł, że Wam zależy na tym by do Was wracał.

Sš kobiety, które uważajš, że im na facecie nigdy nie zależy. Albo on z nimi będzie niezależnie jak go traktuje albo niech sobie znika. Sš mężczyŸni, którzy doceniajš i takie kobiety, bo one majš takie chwile, że dajš mężczyŸnie więcej niż on oczekuje, więcej niż się spodziewa. Ale pamiętajcie – że tak samo jak można zagłaskać kota, tak samo można faceta zamęczyć sobš i swojš ignorancjš. Wszystko ma swojš wytrzymałoœć. I chociaż sš mężczyŸni nie do zdarcia, to jednak pamiętajcie, że oni czasem też Was potrzebujš.

Wymieniłem takie podstawowe przyczyny, z powodu których mężczyŸni zdradzajš. Oczywiœcie zdaję sobie sprawę, że sš tez takie, o których nie wspomniałem. Można mężczyznę np. upokorzyć, nadepnšć mu na ambicje. Kobieta może skrzywdzić i poniżyć mężczyznę na 1000 sposobów. Sš kobiety skrywajšce w sobie głębokš ranę, która raz ruszona wywołuje w nich demona, który szarpie i gryzie nawet niczemu niewinnego mężczyznę. Kobieta może znudzić się mężczyznš. Można tu mnożyć przyczyny i przypadki zdrady mężczyzn i kobiet. Ale o zasadniczej prawdzie należy zawsze pamiętać.

Wielokrotnie pisałem, że potrafimy niektóre uczucia nazwać Miłoœciš a one wcale miłoœciš nie sš.

Fascynacja, pożšdanie, pragnienia, niespełnienie, strach przed samotnoœciš – to uczucia, które powodujš, że zaspakajane wyzwalajš w nas pragnienie bycia razem. Ale to bycie razem to długotrwały proces. Ma on swoje górki i dołki.

Trzeba pamiętać, że uczucie nie podsycane, nie chronione przed wichurš dziejów i wypadków – może przygasnšć. Jeœli już coœ się rodzi pomiędzy dwojgiem ludzi – musi być chronione, podsycane przez obie strony. Jeœli jedna ze stron zwišzku odpuszcza sobie – przestaje się starać, zaczyna mieć gdzieœ drugš – zdrada, rozpad zwišzku to tylko kwestia czasu i wytrzymałoœci osoby, która kocha. Za los zwišzku odpowiadajš obie osoby – kobieta i mężczyzna. Ale winę za zdradę, za rozpad zwišzku nie ponoszš w równej mierze obie strony. Zdrada, zawsze ma swoje przyczyny i tam gdzie ona jest – tam należy szukać winy nie w zdradzie ale w przyczynach zdrady. Nie zawsze (a œmiem powiedzieć, że rzadko) winę za samš zdradę ponosi także strona zdradzana.

Możemy się winić, że dokonaliœmy złego wyboru Partnera. Możemy się winić, że nie za bardzo dbaliœmy o zwišzek, że może byliœmy zbyt zajęci np. pracš, albo nie widzieliœmy symptomów, albo nie chcieliœmy ich widzieć. Ale jeœli nas zdradzono, to za ten akt zdrady zawsze ponosi odpowiedzialnoœć ten lub ta, która zdradza. Bo nikt nie zabrania rozmowy, wyjaœnienia niejasnoœci, ustawienia spraw, spokojnego wspólnego przeanalizowania problemów a nawet kłótni.

Na koniec postaram się odpowiedzieć na jedno pytanie, rzadko zadawane: Czy można wybaczyć zdradę?

Nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Sš ludzie, którzy sš w stanie wybaczyć zdradzajšcemu partnerowi. Szukajš winy w sobie i potrafiš jš naprawdę znaleŸć. Mężczyzna może wybaczyć żonie zdradę, bo sam jš skrzywdził a ona po prostu odwdzięczyła mu się pięknym za nadobne. Wiedzšc to może wybaczyć. Mężczyzna może zmšdrzeć, tak jak i kobieta. Jeœli dojrzeli, jeœli potrafiš wybaczyć bez cišgłego wracania do tego co było, bez wypowiadania sobie win, zarzutów i podejrzliwoœci – moim zdaniem jest możliwe wybaczenie. Czy to będzie skuteczne – już nie wiem.
Czy jest do czego wracac? Też nie wiem - różne sš ludzkie losy i sytuacje.

Sš ludzie, którzy ulegli słaboœci, zdradzili przypadkiem, z głupoty, z powodu zbiegu przypadków i noszš w sobie ogromne poczucie winy. Ono bywa bardzo bolesne. Odbiera oddech, przygniata i sprawia, że człowiek na wszystko się zgodzi dajšc sobie swoistš pokutę za swój grzech.

Sš ludzie, którzy nie mogšc znieœć wyrzutów sumienia w końcu chcš zrzucić ten ciężar na niczego nieœwiadomego partnera. I chociaż czujš ulgę, że w końcu wyznali grzech – to jednak wcale nie ulżyło im bo widza, jak cierpi zdradzony Partner.

Jeœli już zdarzyło Ci się, że zdradziłaœ/eœ – to lepiej noœ w sobie tę zadrę. Ale nie zrzucaj odpowiedzialnoœci za wyrzšdzone przez Ciebie zło na współmałżonka. Wielu ludzi żyje w zwišzkach, nie wiedzšc, że zostali zdradzeni. Wielu mężów kocha nie swoje dzieci jak swoje. Wiele żon przygarnęło swoich niewiernych mężów. To co tam między nimi się dzieje, nie zawsze jest lekkie czy przyjemne. Tworzy się gry pozorów albo pozostaje między ludŸmi coœ na kształt miłoœci, może bardziej przyjaŸń?


Zawsze to pozostanie tajemnicš i muszę powiedzieć wprost – nikt takim ludziom nie da gotowej recepty czy rady. A na pewno ja. Moje doœwiadczenia wskazujš, że jest pewna granica, która jeœli zostanie przekroczona, nie ma zza niej powrotu. Jest niš zaufanie i szacunek. Gdy się je traci nie ma do czego wracać.

Znam przypadek, kiedy dwoje ludzi dokopało sobie nawzajem i zdradziło się wzajemnie. Najpierw On Jš sponiewierał, skrzywdził i zdradził, potem Ona Jego zdradziła. On Jej wyrzšdził jeszcze wiele innego rodzaju zła ale i Ona nie była mu dłużna. Oboje sobie dokopali i to solidnie chociaż on znacznie więcej. Sš wcišż razem. Ona już go nie kocha a On z każdym mijajšcym rokiem stara się zaczšć od poczštku. Pomimo starań, nieudolnych – Ona wcišż widzi, że On nie jest w stanie się zmienić i wcišż popełnia te same błędy dostarczajšc jej coraz to nowszych kłopotów jakby nie słuchajšc tego co Ona do niego mówi. Wcišż dostarcza jej nowych problemów. Ona sama przez niego patrzy na innych mężczyzn z ogromnš dozš krytycyzmu. Straciła wiarę w mężczyzn i nie jest w stanie uwierzyć, że inny nie będzie lepszy od tego jakiego ma teraz. Nie gorzknieje, wcišż jest sobš ale kiedy rozmawiamy widzę w niej zadrę, ranę, która nie gojšc się powoduje, że faceci u niej majš przeršbane. To co majš razem jest takim zatęchłym pokojem, który raz na jakiœ czas jest przewietrzany. Coœ się skończyło i to bezpowrotnie. Można i tak żyć. Z poczucia obowišzku, z powodu tego sakramentalnego przyrzeczenia, że nie tylko „na dobre” ale i „na złe” też będziemy razem. Można być sublokatorami w jednym domu. Tylko czy to jest życie? Ja nie potrafię na to odpowiedzieć.A może ktoœ z Was wie?


Pozdrawiam

Brak zdj�cia 28. 7. 2010. godz: 05:02, IP:83.28.14.46
Nieznany | michciopl@gmail.com

Kredyty bez zgody wspуłmałżonka Przedstawiamy Paсstwu oferty kredytуw gotуwkowych, dla ktуrych nie jest wymagana zgoda wspуłmałżonka. Kredyty sš przeznaczone rуwnież dla osуb z nie najlepszš historiš w BIK. Procedury szybkie i uproszczone. Kredyty bez zgody wspуłmałżonka majš istotne znaczenie dla osуb znajdujšcych siĐş w trudnej sytuacji rodzinnej, nie zamieszkujšcych wspуlnie, bĐşdšcych w separacji lub w trakcie rozwodu i nie majšcych rozdzielnoœci majštkowej. W takiej sytuacji tylko kilka bankуw jest w stanie udzieliМ pożyczki. EUROBANK na dowуd i bez zaœwiadczeс o zarobkach oraz bez BIK i zgody wspуłmałżonka może udzieliМ nawet 30 tys zł na 7-8 lat !!! Wystarczy złożyМ wniosek. W pozostałych bankach mogš Paсstwo uzyskaМ od 10-20 tys zł bez zgody wspуłmałżonka.Brak zdj�cia 9. 7. 2007. godz: 11:17, IP:80.52.164.14
SzóstyRaz | sebo@gtw.com

Kobiety rozmawiajš z jednym mężczyznš a myœlš o drugim. wiem z własnego doœwiadczenia. Szósty raz zostałem zdradzony.. U Mężczyzn nie zdarza się to często. Więcej opisów o męskiej płci, jak to my nie mamy serca. Właœnie nie wszyscy. Od pewniego momentu mam inne zdanie o pięknych, zgrabnych i wypudrowanych dziewczynach. Ponieważ nie wyglšd zdobi kobietę a jej Wnętrze. Trzeba pamiętac aby miec głowę do okoła..Brak zdj�cia 25. 12. 2006. godz: 14:38, IP:83.26.6.199
Anioł | jaworowy_czlowiek@wp.pl

To dobry tekst. Szczery. Długi, aczkolwiek na tyle interesujšcy, że do ostatniego znaku był [pozornie] nie do odgadnięcia... Najtrudniej mówi się o rzeczach oczywistych... Dziękuję za udostępnienie myœli.Brak zdj�cia 22. 12. 2006. godz: 21:03, IP:213.227.67.155
elka |

wiem, wiem... mam nadzieję, że do niektórych osób to dotrze...Brak zdj�cia 21. 12. 2006. godz: 11:56, IP:89.200.165.149
pluszowy |

Dzieki zapamiętam;-) Pozdrawiam:)21. 12. 2006. godz: 11:08, IP:83.15.146.230
mezczyzna | glosator1@wp.pl

NIGDYWŻYCIU - dziękuję za wpis. Masz rację co do kwestii kobiet majšcych wielu partnerów i ich atrakcyjnoœci dla mężczyzn. Ale nie zgodzę się, że te kobiety sš atrakcyjne dlatego, że sš bezproblemowe. Takie kobiety rzeczywiœcie interesujš facetów ze względu na to, iż im się wydaje, że nie muszš się natrudzić. Bo sš łatwe! - tak myœlš faceci widzšc kobietę swobodnš, pełnš luzu i nie majšcš oporów. Jak często się mylš to wiedzš tylko Ci, którzy myœlšc, że majš takš kobietę w garœci nagle okazuje się że sami zostało potraktowani przez takš kobietę tak jak oni traktujš inne kobiety - wyłšcznie jak biologiczny wibrator. A co do mnie. Samo gdybanie, to, że kobieta miała wielu partnerów i każdy z nich zdradzał, nie jest żadnym dowodem abyœ Ty wskazywała mnie jako osobę, która też zdradziła. Nie musisz mi wierzyć i wiem, że nie uwierzysz. Ale jestem mężczyznš, który nigdy nie zdradził. Nigdy mi przez myœl nie przeszło aby zdradzić - myœlš czy uczynkiem. I nawet kiedy odkryłem, że moja ex przystawiała mi rogi przez wiele lat - nie żałuję, że mam w sobie silne postanowienie, że nigdy nie zdradzę. Nie potrzebuję u mojej kobiety jej wiary w to, że nie zdradzę. Moja Pani też twierdzi dokładnie to samo co Ty. I bardzo dobrze, że kobiety nie wierzš w to, że bywajš mężczyŸni wierni. Nie dlatego, że w naszej naturze jest spojrzenie na każdš kobietę mimowolnie. Poza naszš kontrolš jest to, że sš kobiety, które nam się podobajš, sš pocišgajšce i takie, które nas nie pocišgajš i dla nas sš brzydkie. To jest biologia. Ale z chwilš kiedy człowiek ma wolnš wolę - zawsze może dokonać wolnego wyboru. Gdyby wg. Ciebie każdy mężczyzna zdradzał bez wyjštku - tworzysz wiele absurdów przeczšcych faktom. Mówišc - każdy mężczyzna zdradza - zaprzeczasz temu, że mężczyzna może zdradzać lub może nie zdradzać. Oni (faceci) muszš ZDRADZAĆ! Więc jeœli muszš, to czemu ich potępiacie? Jeœli ktoœ musi coœ zrobic i nie ma na to wpływu - można z przepisów kodeksu cywilnego wykreœlić rozwody z przyczyny winy mężczyzny - jeœli ktoœ coœ musi zrobic i nie może wolš dokonać innego wyboru - nie odpowiada za taki czyn! Widzisz absurd? Ja widzę... Wszyscy kłamiš - często tak ludzie mówiš prawda? Więc ktoœ, kto wypowiada takš tezę też kłamie. A jeœli kłamie, zdanie Wszyscy kłamiš jest nieprawdziwe! Jest też kłamstwem. Więc nie wszyscy kłamiš. Ja twierdzę - i mogę tutaj wyłšcznie sam œwiadczyć o sobie - że nie wszyscy zdradzajš. Że sš mężczyŸni, którzy panujš nad swoimi instynktownymi odruchami. Ja miałem w swoim życiu wiele okazji do zdrady. Bardzo wiele - nigdy nie zapomnę jak w windzie rozbierała się piękna dziewczyna, która zachęcała mnie do seksu. Nie zrobiłem tego. I mam gdzieœ, że ktoœ napisze, że jestem jakiœ nienormalny. Ja to akurat odbiorę za komplement. I nawet gdyby dzisiaj uchwalono, że można zdradzac, bo to coœ normalnego, naturalnego i tkwi w człowieku - nie zdradzę. Dlaczego? Bo wyznaję zasadę, dla mnie bardzo ważnš. Sš rzeczy na tym œwiecie nie warte nawet kilkudziesięciu minut dobrego seksu nawet z bardzo atrakcyjnš (bardziej atrakcyjnš od mojej obecnej Partnerki) kobietš. A dla mnie bardziej atrakcyjne od seksy i zdrady jest poczucie szczęœcia kobiety, która jest ze mnš. Bardziej cenne jest Jej zaufanie do mnie i bardziej cenne jest moje czyste sumienie. I nawet gdybym miał za seks otrzymac niewiadomo co, skarby, władzę, cokolwiek - nie zdradzę. Bo dla mnie takie słowa jak Miłoœć, Wiernoœć, Zaufanie - sš bezcenne. I uwierz NIGDYWŻYCIU - że nie jestem sam, chociaż kobiety, które miały wielu partnerów, setki? tysišce? - może wypowiadać się wyłšcznie o własnych doœwiadczeniach. Natomiast dodam Ci jeszcze jedno - Kobiety, które widziały jak faceci zdradzajš swoję partnerki nie doœwiadczyły jednego, wspaniałego uczucia jakie doœwiadczajš osoby opierajšce się pokusie zdrady. Nie znacie tego uczucia, kiedy ktoœ atrakcyjny, pociagajšcy, gotowy by się Wam oddac usłyszy: Wybacz - ale ja mam kogoœ. Myœlisz, że to coœ na kształt żalu? Nie. A może jakiœ sadystyczny odruch, też wywołujšcy dreszcz emocji? NIe. To uczucie, które faktycznie doœwiadcza niewielu - to uczucie niesamowitej władzy nad sobš samym. Jeœli ktoœ tego nie doœwiadczył - będzie zdradzał. I dlatego wielu facetów zdradza. Wielu - ale nie zgodzę się, że wszyscy. Natomiast przekonanie, że wszyscy zdradzajš - dla kobiety bywa przydatne. Oszczędzi wielu z Was, Drogie Panie rozczarowań. Bo ja jako mężczyzna zdaję sobie sprawę, że trafienie dzisiaj na wiernego mężczyznę graniczy z cudem. Ja akurat to wiem. PozdrawiamBrak zdj�cia 21. 12. 2006. godz: 09:11, IP:213.186.77.48
nigdywzyciu | nigdywzyciu@wp.pl

Witaj.Dawno ciebie nie czytałam,ale mam czas wolny i chciałabym tak w skrócie skomentować parę myœli ujętych przez Ciebie.Ja nie wierze ze męzczyzna nie zdradzi chodz raz.Macie to uwarunkowane genetycznie,jestescie jak zwierzeta (powtarzam zwierzęta) nie potraficie utrzymać się w wiernoœci i pisze tu nie tylko o sexie ale takze wiernosci emocjonalnej przy jednej kobiecie.I œmiem napisać że ty tez (zdradziłes!).Pózniej umiecie się œwietnie wybielać i dawać 1000 sposobów że właœnie to nie wy jesteœcie winni ,i to nie wy zdadziliœcie.Ale to nasza wina,tylko nasza.Najwygodniej jest tak pisać,obcišzyć kobiete i nie mieć względem siebie wyżutów sumienia.Pózniej kobieta przemyœli wszystko i wkońcu dojdzie do wniosku ,,A może faktycznie jestem winnaNie ma nic bardziej błędnego.Zgadzam się ze szacunek do kobiety,mężczyzny wynosi się z domu (przypatrujac się realcjš rodziców)I tak jak ojciec bił ,zdradzał matkę.A ta płakała po kštach itp.Tak będzie robił Twój mšż ,bo taki model dał mu ojciec.Jeœli chodzi zaœ o poprzedni temat typu ,,plemnikiuwierzcie mi Panstwo co to czytacie czy też ,,TySa kobiety które majš tyle partnerów seksualnych że nawet gdyby przytrafiłaby się cišża.Nie sš w stanie powiedzieć właœciwie z kim.I takie kobiety na ogół sš wynoszone przez meżczyzn na pierjestał.Dlaczego?Bo takie kobiety sš wyżyte seksulanie,maja poczucie wartoœci typu (nie ten ,jest inny),ich zycie sexualne jest urozmaicone.Czesto nie majš żadnych pretensjii do partnera.Rzadko duzo oczekujš i wchodzš w konflikt.I takie sš uwielbiane.Kłopot sprawiajš te co niepotrafiš (bo sš takie) zdradzić,nie potrafiš iœć do łózka z kazdym napotkanym mężczyznš który oferuje niezobowišzujšcy flirt.I zawsze takie będš tymi złymi,z niewiadomo jakimi oczekiwaniami,itd.Sš niewygodne...A mężczyni przecież lubiš wygodę i malo problemów.Tyle...Brak zdj�cia 21. 12. 2006. godz: 00:04, IP:89.200.165.149
pluszowy |

To nie jest życie. to jest.... wzajemne zadawanie sobie bólu i ran. Widze to po moich rodzicach i majšc taki przykład dziwię się sama sobie, że wierzę w miłoœc partnerstwo i szacunek... Może to wynika z faktu, że przykładem prawdziwej miłoœci i oddania byli zawsze dla mnie dziadkowie... I tak czytajšc co napisałeœ o tej parze... Tylko tak naprawdę Ona może przełamac ten kršg bólu ale musi tego chcieć... Zmiany wymagaja odwagi.... Mam nadzieję, że odwiedzisz czasem mego bloga. Życzę spokojnych i radosnych Œwišt oraz Szczęœliwego Nowego roku:) Pozdrawiam M.Pseudo(login):
E-mail:
Tre�c:

Komentarze pojawiaj� si� z niewielkim op�nieniem


statystyki www stat24
Design: Caroll
Picture: Rust2d & Mayor

mezczyzna blog


Strona Główna
Księga Goœci
O MnieArchiwum


2014
Grudzień 
Listopad 
PaŸdziernik 
Wrzesień 
Sierpień 
Lipiec 
Czerwiec 
Maj 
Kwiecień 
Marzec 
Luty 
Styczeń
2013
Grudzień 
Listopad 
PaŸdziernik 
Wrzesień 
Sierpień 
Lipiec 
Czerwiec 
Maj 
Kwiecień 
Marzec 
Luty 
Styczeń
2012
Grudzień 
Listopad 
PaŸdziernik 
Wrzesień 
Sierpień 
Lipiec 
Czerwiec 
Maj 
Kwiecień 
Marzec 
Luty 
Styczeń
2011
Grudzień 
Listopad 
PaŸdziernik 
Wrzesień 
Sierpień 
Lipiec 
Czerwiec 
Maj 
Kwiecień 
Marzec 
Luty 
Styczeń
2010
Grudzień 
Listopad 
PaŸdziernik 
Wrzesień 
Sierpień 
Lipiec 
Czerwiec 
Maj 
Kwiecień 
Marzec 
Luty 
Styczeń
2009
Grudzień 
Listopad 
PaŸdziernik 
Wrzesień 
Sierpień 
Lipiec 
Czerwiec 
Maj 
Kwiecień 
Marzec 
Luty 
Styczeń
2008
Grudzień 
Listopad 
PaŸdziernik 
Wrzesień 
Sierpień 
Lipiec 
Czerwiec 
Maj 
Kwiecień 
Marzec 
Luty 
Styczeń
2007
Grudzień 
Listopad 
PaŸdziernik 
Wrzesień 
Sierpień 
Lipiec 
Czerwiec 
Maj 
Kwiecień 
Marzec 
Luty 
Styczeń
2006
Grudzień 
Listopad


Linki

• Nowy Blog Mężczyzny
Popnieważ blog ten działa tak jak cały eblog, uruchomiłem mój blog na wykupionym, stabilnym, pozbawionym reklam serwerze - zapraszam. Tam umieszczam swoje nowe teksty
• Chat Blogowy Mężczyzny
Gdybyœcie czasami chcieli pogadać... logujcie się pod nickami z komentarzy. Też tam będę zaglšdał
• SPIST TREŒCI BLOGA wg. TYTUŁÓW
Dla tych, którzy prosili mnie o spis treœci bloga nie według dat ale tytułów wpisów.
• Blog żonatego faceta...
Choć dla dorosłych - polecam blog
• Glosator - niepoważnie
Czasami zdarza mi się napisać do moich Kolegów i Koleżanek całkowicie niepoważne teksty...
• Fotoalbum Glosatora
Fotografia to moje hobby - jeœli chcesz zobaczyć niektóre moje fotografie - Zapraszam!
• kolejna-monika.eblog.pl

• uslugi-sprzatanie.pl
Dwie eleganckie Panie prowadzš Firmę zajmujšcš się sprzštaniem biur, hoteli, etc. Ponieważ wiem, że sš solidne i godne polecenia - za ich solidnoœć chcę ich Firmę i ich usługi polecić na mojej stronie.
• nigdywzyciu.eblog.pl
Ciekawe obserwacje kobiety

Google

"